1.png

header4

images_5.jpg

ผอ3

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

obecmain

E filing

SlipBamnan

SlipSalary

Slip employee

niets

งเรียนนายางกลักพิทยาคม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 16.30 น. ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้