1.png

header4

images_5.jpg

ผอ3

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

obecmain

E filing

SlipBamnan

SlipSalary

Slip employee

niets

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สอบคัดเลือกวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ตามประกาศแนบนี้