โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. 
ตามเอกสารที่แนบนี้